Image archive

Board

Sven Hagströmer

Jonas Hagströmer

Birgitta Klasén

Mattias Miksche

Hans Toll

Jacqueline Winberg

Sophia Bendz

Management

Johan Prom

Henrik Källén

Gustav Berggren

Birgitta Hagenfeldt

Maria Christofi Johansson

Annika Saramies

Peter Strömberg

Peter Westling

Savings economist

Pages