Årsstämma 2017

2017-03-21

Årsstämma för Avanza Bank Holding AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 21 mars 2017 klockan 15.00, Wallenbergsalen på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Anmälan

Information om hur anmälan går till finns i kallelsen till årsstämman nedan samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Ärende

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 31 januari 2017 och handlingarna ska skickas till följande adress:

Avanza Bank Holding AB
Att: Bolagsjuridik
Box 1399
111 93 STOCKHOLM