Från affärsidé till vision

Avanza är en digital bank som utmanar bankerna och försäkringsbolagen på den svenska sparmarknaden. Vi vänder oss främst till privatkunder. Vår vision är att skapa en bättre framtid för miljoner människor. Hos oss ska man få ut mer pengar till sig själv än hos någon annan bank. För att förverkliga det krävs ett starkt kundfokus, vilket är naturligt och viktigt för oss. Förutom en driven företagskultur krävs tydliga och konkreta strategier samt mätbara mål för att säkerställa att vi tar nya kliv och håller rätt kurs.