Värdeskapande och strategi

Vår vision är att skapa en bättre framtid för miljoner människor genom bättre förutsättningar för sparande. 

Våra mål är att skapa kundnöjdhet, medarbetarengagemang och långsiktig värdetillväxt. Vi arbetar därför efter att ständigt utveckla vårt erbjudande till att bli billigare, bättre och enklare. Vi koncentrerar oss på fyra områden för att uppnå detta; att alltid sätta kunderna först, vara prisledare, skalbara och effektiva samt fullt digitala.