Kundfokus och skalbarhet är fundamenten i vår affärsmodell

Avanza har en internetbaserad affärsmodell som bygger på de stora talens lag. Genom att ta lite betalt av varje kund attraheras allt fler kunder. Stark kundtillväxt kombinerat med marknadens lägsta kostnad per kund och transaktion samt hög skalbarhet och kostnadskontroll skapar goda förutsättningar för långsiktig vinsttillväxt.

Vi skapar ett företag där vi själva vill vara kunder. Ett företag som inte ser på världen som den är, utan som den borde vara. Nöjda kunder och en kundupplevelse i världsklass är grunden i vår affär och av högsta betydelse för vår tillväxt. Avanza drivs därför med ett ständigt fokus på att skapa kundnytta.

Tillväxt i sparkapital är det som driver tillväxt i intäkter. Nytt sparkapital drivs av befintliga kunder och nykundsinflöde, genom att de allokerar pengar till vår plattform. Detta sätter stor vikt vid kundnöjdhet. Nöjda kunder pratar också om oss och rekommenderar oss till andra, vilket är ett åtråvärt och kostnadseffektivt sätt att växa på.

Ett sätt för oss att följa utvecklingen av intäkter är att mäta intäkt per sparkrona. Denna har minskat genom åren som ett resultat av marknadstrender, förändrat kundbeteende och negativ ränta, men också som en följd av sänkta priser, vilket är ett led i vår prisledarstrategi för att attrahera fler kunder. För att kunna leverera aktieägarvärde, samtidigt som vi erbjuder låga priser och en kundservice och användarupplevelse i världsklass, är kostnadseffektivitet avgörande. Avanzas affärsmodell bygger därför på skalbarhet och branschens lägsta kostnad per transaktion och kund. Vi har som ambition att nå en kostnad per sparkrona i nivå med våra konkurrenters intäkt per sparkrona, vilket gör det svårt för dem att följa vår prislista.