Aktieägare & ägarstruktur

  Aktiekapital, % Röster, % Antal aktier
Creades AB 10,2% 10,2% 3 040 000
Sven Hagströmer, inklusive bolag och familj 10,1% 10,1% 2 999 246
Capital Group 6,3% 6,3% 1 870 254
Columbia Threadneedle 5,3% 5,3% 1 573 273
Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 4,3% 4,3% 1 283 600
Swedbank Robur Fonder 3,2% 3,2% 957 283
Fjärde AP-Fonden 2,9% 2,9% 869 249
BlackRock 2,8% 2,8% 848 512
T. Rowe Price 2,3% 2,3% 675 352
Invesco 2,2% 2,2% 645 062
Didner & Gerge Fonder 2,1% 2,1% 633 697
Vanguard 2,0% 2,0% 591 886
Montanaro 1,8% 1,8% 525 000
Oppenheimer 1,6% 1,6% 466 412
Svenskt Näringsliv 1,3% 1,3% 400 000
Summa 15 största aktieägarna 58,2% 58,2% 17 378 826
Övriga 41,8% 41,8% 12 460 096
Totalt antal aktier 100,0% 100,0% 29 838 922
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.Uppdaterad per 2017-01-31
Antal aktier Andel av ägare,% Aktiekapital %
1 - 100 66,1% 1,0%
101 - 200 10,7% 0,9%
201 - 300 5,0% 0,7%
301 - 400 2,9% 0,6%
401 - 500 3,1% 0,8%
501 - 1 000 5,9% 2,5%
1 001 - 2 000 3,2% 2,6%
2 001 - 5 000 1,9% 3,4%
5 001 - 10 000 0,5% 2,1%
10 001 - 20 000 0,2% 1,9%
20 001 - 50 000 0,2% 2,9%
50 001 - 100 000 0,1% 3,4%
100 001 - 500 000 0,1% 13,8%
500 001 - 1 000 000 <0,1 19,3%
1 000 001 - 2 000 000 <0,1 15,8%
2 000 000 - <0,1 20,2%
Anonymt ägande <0,1 8,0%
Totalt 100% 100%
Totalt antal ägare och antal aktier: 16 302 29 838 922
   
Geografisk fördelning   Aktiekapital %
Sverige   57,2%
USA   27,0%
Norge   2,7%
Storbritannien   2,6%
Förenade Arabemiraten   0,6%
Övriga   1,8%
Anonymt ägande   8,0%
Summa   100,0%
   
Kategorier   Aktiekapital %
Fondbolag   40,4%
- Utländska   31,2%
- Svenska   9,2%
Övriga Svenska   17,9%
Svenska privatpersoner   15,6%
Investment & Kapitalförvaltning   10,2%
- Svenska   10,2%
Pension & Försäkring   5,0%
- Svenska   4,0%
- Utländska   1,0%
Övriga Utländska   1,5%
Stat, Kommun & Landsting   1,2%
- Utländska   1,2%
- Svenska   0,0%
Stiftelse   0,3%
- Svenska   0,3%
Anonymt ägande   8,0%
Summa   100,0%
   
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.Uppdaterad per 2016-12-30