Aktieägare & ägarstruktur

  Aktiekapital, % Röster, % Antal aktier
Creades AB 10,2% 10,2% 3 040 000
Sven Hagströmer, inklusive bolag och familj 10,1% 10,1% 2 999 246
Capital Group 6,3% 6,3% 1 870 254
Columbia Threadneedle 5,5% 5,5% 1 626 897
Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 4,3% 4,3% 1 283 600
BlackRock 3,7% 3,7% 1 090 059
Swedbank Robur Fonder 3,2% 3,2% 957 283
Fjärde AP-Fonden 2,9% 2,9% 869 249
Didner & Gerge Fonder 2,7% 2,7% 804 339
T. Rowe Price 2,3% 2,3% 679 044
Summa 10 största aktieägarna 51,0% 51,0% 15 219 971
Övriga 49,0% 49,0% 14 618 951
Totalt antal aktier 100,0% 100,0% 29 838 922
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.Uppdaterad per 2016-12-30
Antal aktier Andel av ägare,% Aktiekapital %
1 - 100 65,3% 1,0%
101 - 200 10,7% 0,9%
201 - 300 5,1% 0,7%
301 - 400 3,0% 0,6%
401 - 500 3,1% 0,8%
501 - 1 000 6,1% 2,6%
1 001 - 2 000 3,3% 2,7%
2 001 - 5 000 2,0% 3,6%
5 001 - 10 000 0,6% 2,4%
10 001 - 20 000 0,2% 1,9%
20 001 - 50 000 0,2% 3,3%
50 001 - 100 000 0,2% 6,7%
100 001 - 500 000 0,2% 20,5%
500 001 - 1 000 000 <0,1 10,8%
1 000 001 - 10 000 000 <0,1 41,4%
Totalt 100% 100%
Totalt antal ägare och antal aktier: 16 214 29 838 922
   
Geografisk fördelning   Aktiekapital %
Sverige   58,2%
Storbritannien   19,6%
USA   14,4%
Norge   2,7%
Frankrike   2,2%
Summa övriga   3,0%
Summa   100,0%
   
Kategorier   Aktiekapital %
Utländska ägare   41,8%
Svenska ägare   58,2%
- varav:    
- Institutioner   32,9%
- Aktiefonder   9,8%
- Privatpersoner   15,5%
   
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.Uppdaterad per 2016-12-30