Aktieägare & ägarstruktur

  Aktiekapital, % Röster, % Antal aktier
Creades AB (publ) 10,2% 10,2% 3 040 000
Sven Hagströmer, inklusive bolag och familj 10,1% 10,1% 2 999 246
Capital Group 6,3% 6,3% 1 870 254
Columbia Threadneedle 5,3% 5,3% 1 573 273
Sten Dybeck, inklusive bolag och familj 4,3% 4,3% 1 283 600
Swedbank Robur Fonder 3,2% 3,2% 957 283
Fjärde AP Fonden 2,9% 2,9% 869 249
BlackRock 2,9% 2,9% 852 604
T. Rowe Price 2,3% 2,3% 675 352
Invesco 2,2% 2,2% 645 087
Vanguard 2,1% 2,1% 623 233
Montanaro 1,8% 1,8% 525 000
Oppenheimer 1,6% 1,6% 466 626
Odin Fonder 1,3% 1,3% 385 000
Svenskt Näringsliv 1,2% 1,2% 350 000
Summa 15 största aktieägarna 57,4% 57,4% 17 115 807
Övriga 42,6% 42,6% 12 723 115
Totalt antal aktier 100,0% 100,0% 29 838 922
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.Uppdaterad per 2017-02-28
Antal aktier Andel av ägare,% Aktiekapital %
1 - 100 66,5% 1,0%
101 - 200 10,6% 0,9%
201 - 300 5,0% 0,7%
301 - 400 2,9% 0,6%
401 - 500 3,0% 0,8%
501 - 1 000 5,8% 2,5%
1 001 - 2 000 3,1% 2,5%
2 001 - 5 000 1,8% 3,3%
5 001 - 10 000 0,5% 2,0%
10 001 - 20 000 0,2% 1,9%
20 001 - 50 000 0,2% 2,5%
50 001 - 100 000 0,1% 4,0%
100 001 - 500 000 0,1% 15,5%
500 001 - 1 000 000 <0,1 17,3%
1 000 001 - 2 000 000 <0,1 15,8%
2 000 000 - <0,1 20,2%
Anonymt ägande <0,1 8,3%
Totalt 100% 100%
Totalt antal ägare och antal aktier: 16 466 29 838 922
   
Geografisk fördelning   Aktiekapital %
Sverige   56,7%
USA   27,4%
Norge   3,0%
Storbritannien   2,7%
Frankrike   0,6%
Övriga   1,3%
Anonymt ägande   8,3%
Summa   100,0%
   
Kategorier   Aktiekapital %
Fondbolag   40,4%
- Utländska   31,4%
- Svenska   9,0%
Övriga Svenska   17,6%
Svenska privatpersoner   15,7%
Investment & Kapitalförvaltning   10,2%
- Svenska   10,2%
Pension & Försäkring   4,9%
- Svenska   3,9%
- Utländska   1,1%
Övriga Utländska   1,7%
Stat, Kommun & Landsting   0,9%
- Utländska   0,8%
- Svenska   0,0%
Stiftelse   0,3%
- Svenska   0,3%
Anonymt ägande   8,3%
Summa   100,0%
   
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.Uppdaterad per 2017-02-28