Begränsad påverkan på miljön

Varje år görs en klimatanalys för att följa upp vår klimatpåverkan. Avanzas är en renodlad internetbank med begränsad påverkan på miljön. Avanza har inga bankkontor och merparten av kommunikationen med kunderna sker digitalt.

Verksamheten kräver inte många resor eller transporter och bedrivs endast i Sverige vid tre kontor. 100 procent av Avanzas datahallar drivs av förnyelsebar energi. Klimatanalysen görs med hjälp av ett oberoende analysverktyg och baseras på beräkningsmetodiken i Green-house Gas Protocol (GHG Protocol). Metodiken rekommenderas av Global Reporting Initiative (GRI). Årets resultat bekräftar vår begränsade miljöpåverkan, varför vi valt att inte ha någon formell miljöstyrning. Den totala energiförbrukningen för 2016 uppgick till 1 210 MWh och de totala utsläppen till 61 ton CO2e.

Klimatanalyser

2016

2015

2014