Förlagslån

Prospekt och villkor (finns bara på engelska)

Prospektet 

Slutliga villkor 

Skuggrating

A-/Stabil

För mer information kontakta Robert Matulin, Kreditanalytiker på Nordea

Relaterade pressmeddelanden

Se länk.