Aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling

Avanzas vision är att skapa en bättre framtid för miljoner människor genom att ge dem bättre förutsättningar för sitt sparande. Därför vill vi erbjuda billigare, bättre och enklare produkter och tjänster. 

Driver på utvecklingen i branschen

Utbildar inom sparande och investeringar

  • Avanza Akademin utbildar folk inom sparande
  • Utbildar inom privatekonomi i samarbete med Gilla din ekonomi som leds av Finansinspektionen
  • Anordnar sparträffar för kvinnor och nyanlända akademiker
  • Organiserar barnhack som utbildar barn i programmering i samarbete med Dataföreningen
  • Medverkar i Dutchess Sweden, ett kvinnligt nätverk för javautvecklare
  • Genomför IGE Day för sprida teknikintresset bland unga kvinnor

Ger förutsättningar för hållbara investeringar