Energiförbrukning

Energiförbrukningen minskade under 2015, trots ökat antal anställda och ett nytt kontor i Malmö.