Vinstförväntningar

Analytikers förväntningar sammanställs och beräknas kontinuerligt av Nyhetsbyrån Direkt / SME Direkt*. Förväntningarna är baserade på prognoser från svenska och utländska finansanalytiker. Nedanstående uppgifter är ett genomsnitt av förväntningarna.

Alla uppgifter angående bolagets finansiella utveckling från medverkande analytiker är analytikernas egna antaganden och representerar inte bolagets eller dess lednings uppfattning om framtida finansiella utveckling.

I tabellen visas antal medverkande analytiker, om du håller markören över respektive post.

*SME Direkt är Nordens ledande prognos- och analystjänst med konsensusprognoser.

Prognoser helår uppdaterad 2017-04-25
  2016 2016 utfall 2017 2018 2019
Utdelning per aktie, SEK 10,65 10,50 10,70 11,85 13,90
Tillväxt, % - 0,00 1,92 10,73 17,33
Rörelseresultat, mkr 465 465 484 540 622
Tillväxt, % - -4,12 4,05 11,64 15,15
EPS, SEK 13,30 13,45 13,87 15,44 17,78
Tillväxt, % - -5,48 3,76 11,31 15,15
Nettoinflöde, mkr 26 520 26 500 30 571 32 048 -
Tillväxt, % - 5,21 15,36 4,83 -
Prognoser kvartal uppdaterad 2017-04-25
  2016 Q2 2016 Q2 utfall 2016 Q3 2016 Q3 utfall 2016 Q4 2016 Q4 utfall 2017 Q1 2017 Q1 utfall 2017 Q2
Rörelseresultat, mkr 118 111 108 122 117 117 120 121 122
Tillväxt, % - -8,26 - 12,96 - -16,43 - 5,22 9,91
EPS, SEK 3,35 3,18 3,07 3,53 3,33 3,39 3,43 3,46 3,49
Tillväxt, % - -10,92 - 10,66 - -15,88 - 3,28 10,85
Nettoinflöde, mkr 9 430 9 430 5 910 5 920 6 210 6 210 8 620 8 620 6 528
Tillväxt, % - - - 18,21 - 7,25 - 73,79 -30,78

Prognoser helårshistorik

  • Utdelning per aktie SEK
  • Rörelseresultat mkr
  • EPS SEK
  • Nettoinflöde mkr
Källa: SME Direkt. I samarbete med Alert IR.