Hållbarhetsredovisning (GRI-index)

"Vi tar ansvar" är en viktig del i vår framgångsformel som genomsyrar vår affär där hållbarhet vuxit fram som en integrerad del. Hållbarhet för oss betyder transparens och ansvar vad gäller vårt miljöavtryck och att hjälpa våra kunder att hitta information kring hållbara fonder, men även full transparens vad gäller exempelvis våra avgifter som har en direkt påverkan på kundernas avkastning. Här erbjuder vi redan spar- och pensionsprodukter till marknadens lägsta avgifter. För mer information klicka här. Vi har valt att hållbarhetsredovisa vårt arbete och aktiviteter i enlighet med GRI.

Avanzas hållbarhetsredovisning är en viktig del i att öppet och balanserat förmedla vår ståndpunkt, samt våra aktiviteter och resultat inom väsentliga områden. Det här är Avanzas tredje årliga hållbarhetsredovisning och vi har valt att tillämpa fjärde versionen av Global Reporting Initiatives (GRI G4) riktlinjer, samt GRI:s särskilda riktlinjer för vår bransch (Financial Services Sector Supplement). Indexet innehåller hänvisningar till redovisade standardupplysningar och indikatorer. Hållbarhetsredovisningen är inte granskad av tredje part.

Vill du läsa mer vänligen besök vår årsredovisning, klicka här.