Hållbara investeringar

Då Avanza är en oberoende plattform som erbjuder handel i 1300 fonder från 130 fondbolag vill vi inte exkludera fonder avseende hållbara investeringar. Vi anser att våra kunder själva är de som är bäst lämpade att fatta sina egna placeringsbeslut. Där vi däremot anser att vi kan tillföra våra kunder ett mervärde är att i ett första steg upplysa om vilka fonder som tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Från och med första kvartalet 2015 är det möjligt att selektera på fonder som rapporterar enligt Hållbarhetsprofilen.

Hållbarhetsprofilen som är tänkt att fungera likt ett fondfaktablad där kunderna på ett överskådligt sätt ska kunna jämföra fonderna sinsemellan. Profilen är framtagen av den oberoende föreningen Swesif, som består av majoriteten av branschaktörerna som arbetar med hållbarhetsfrågor såsom storbankerna, försäkringsförmedlare och pensionsbolag. Vi bedömer därför att Hållbarhetsprofilen kommer bli en ny branschstandard, eftersom de flesta varit med i arbetsprocessen. Värt att lyfta fram är att profilen inte granskas av en oberoende tredje part utan är tänkt att självregleras av marknaden så den kommer högst sannolikt utvecklas över tid. Beroende på mottagandet och intresset kommer vi att följa upp och utveckla området - kom gärna med ideér och förslag.