Hållbarhetsredovisning

Avanzas hållbarhetsredovisning är en viktig del i att öppet och balanserat förmedla vår ståndpunkt, våra aktiviteter och resultat inom väsentliga områden.

Avanza tillämpar fjärde versionen av Global Reporting Initiatives (GRI G4) riktlinjer enligt Core, samt GRI:s särskilda riktlinjer för branschen (Financial Services Sector Supplement). Avanzas hållbarhetsrapportering är integrerad i årsredovisningen. 

Hållbarhetsredovisning 2016