Hållbarhetspolicy

Hållbarhet för Avanza handlar om att ta kontrollerade risker, upptäcka nya affärsmöjligheter, skapa kundvärde och stärka samhörigheten på Avanza för att säkra långsiktigt värdeskapande. Det handlar om att vi tar ansvar och agerar utifrån våra värderingar.

Långsiktigheten i Avanzas affär är tätt sammankopplad och beroende av hur vi lever upp till våra intressenters förväntningar och hur de i sin tur bidrar till Avanzas tillväxt och utveckling. Genom att fokusera på aktiviteter som är värdeskapande för våra intressenter skapar vi värde för samhället i stort. För mer information ta del av vår Avanzas hållbarhetspolicy