Hållbarhetspolicy

Under hösten 2014 inledde vi på Avanza diskussioner kring CSR och vilket samhällsansvar vi vill ta. Vi är precis i startgroparna och ser med spänning fram emot utvecklingen inom detta arbete. Vår policy är därför en avsiktsförklaring och i den riktning vi vill gå.

Läs mer under rubrikerna Hållbara investeringar och Klimatredovisning till vänster i menyn.

Vision

Vår vision är att skapa en bättre framtid för miljoner människor. 

Avsikt

  • Avanza avser minska negativ påverkan på människor och miljö genom ett aktivt hållbarhetsarbete.
  • Avanza vill kartlägga påverkan på människor och miljö för att systematiskt arbeta mot målsättningar som gynnar vår affär såväl som människor och miljö.
  • Avanza tillhandahåller god information och enkla tekniska verktyg så att våra kunder kan väga in hållbarhet och samhällsansvar i sina investeringsval.
  • De värderingar som ligger till grund för vårt arbete med hållbarhet och samhällsansvar finns sammanfattade i FN:s Global Compacts tio principer för företag.

Förhållningssätt

På Avanza:

  • Har vi som ambition att alla anställda ska känna till hur bolaget påverkar människor och miljö, både direkt och indirekt.
  • Har vi som ambition att hållbarhet och samhällsansvar ska vara en del av vår affärsmodell.
  • Har vi som ambition att hållbarhet och samhällsansvar ska vara en del i den långsiktiga utvecklingen av nya finansiella produkter och tjänster.
  • Har vi som ambition att lära marknaden om hållbara- och ansvarsfulla investeringar och relevansen för det egna sparandet.
  • Har vi som ambition att utveckla vårt arbete med hållbarhet i dialog och samarbete med våra intressenter.
  • Har vi som ambition att använda vår hållbarhetspolicy och ställa krav på hållbarhet och samhällsansvar när vi köper varor och tjänster.