Vår historia

Avanza är Sveriges största nätmäklare. Bolaget är resultatet av en aktiv verksamhetsutveckling och strukturomvandling. Det bolag som idag heter Avanza är resultatet av en rad olika sammanslagningar av bolagen Avanza, Aktiespar Fondkommission, HQ.SE Fondkommission och Inside.

2016

Under 2016 fortsatte satsningen på digitala beslutsstöd och ett billigare, bättre och enklare erbjudande till våra kunder. Vi lanserade bland annat Avanza Play - ett beslutsstöd i videoformat, en ny aktiefiltrerare och en sparkalkylator där man kan se hur sparandet kan växa över tid. Vi lanserade som första svenska bank möjligheten att göra realtidsinsattningar från andra banker, även på kvällar och helger. Under året lanserade vi även som första aktör i Sverige gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen för kunder med ett sparkapital under 50 000 kronor. Inom Private Banking lanserades en ny prislista med marknadens lägsta courtage, och vi sänkte räntan på bolånet till 0,79 procent. I november tillträdde Johan Prom som ny VD för Avanza och i december erhöll Avanza utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för sjunde året i rad!

Tillväxten var fortsatt stark med 103 000 nya kunder och ett nettoinflöde på 26,5 miljarder. 

2015

Verksamheten under 2015 var mer utvecklingsintensiv än någonsin. Vi introducerade första generationen digitala beslutsstöd för fondsparande i form av Portföljgeneratorn, samt lanserade Avanza Markets för courtagefri handel med certifikat och Mini Futures. Som ett led i vår målsättning att säkerställa en stark och uthållig tillväxt i tjänstepensionsaffären öppnade vi försäljningskontor i Malmö. Avanza var fortsatt största svenska aktör i antal avslut på Stockholmsbörsen och under andra halvåret även avseende omsättning. I december emitterade Avanza ett förlagslån på 100 mkr i syfte att stärka kapitalbasen. Martin Tivéus, VD sedan 2011, aviserade att han kommer att avsluta sitt uppdrag.

Tillväxten överträffade våra förväntningar. Trots en stark kundtillströmning på 96 000 nya kunder och över 25 miljarder i nettoinflöde lyckades vi för sjätte året i rad ta hem SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder inom sparande.

2014

Detta år blev ett rekordår i många avseenden. I början på året etablerade vi ett nytt kontor i Göteborg med fokus på tjänstepension och Private Banking. Vi sänkte courtaget på amerikansk aktiehandel under första kvartalet och följde sedan upp detta i oktober med en helt ny prislista där vi sänkte minimicourtaget på den svenska börsen till 1 SEK. Detta leder till att vi vinner pris som Årets Prispressare av Privata Affärer. Aktiviteten bland våra befintliga kunder ökade och vi välkomnade samtidigt fler nya kunder än vi någonsin gjort tidigare. Över 50 000 nya kunder hittade till oss under 2014. Vi avslutar året med att för femte året i rad ha de nöjdaste spararna i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning.

2013

Under första kvartalet märktes en kraftigt ökad handelsaktivitet - 25 % upp från föregående kvartal. I juni lanserar vi vår nya webbsajt mot samtliga kunder. Den nya sajten innebär bland annat att vi som första bank i Sverige presenterar streamade realtidskurser som standard. I augusti passerar Avanza två stora milstolpar: 300 000 kunder och 100 miljarder kronor i sparkapital. Under det sista kvartalet utökade vi även Sparkonto+ med ytterligare en samarbetspartner, Resurs Bank. Superbolånet, Sveriges billigaste bolån, lanserades i november. I december tilldelas Avanza Privata Affärers pris för Årets Innovation för Superbolånet. För fjärde året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex mätning att Avanza har Sveriges nöjdaste sparare.

2012

Den 1 januari 2012 lanserar vi den nya sparformen investeringssparkonto – ISK. Senare på året blir vi först i Sverige med att erbjuda handel med optioner och terminer i densamma och blir den första aktören på marknaden att erbjuda courtagefri handel av räntebevis. Livförsäkringsutredningen presenterar sitt förslag om utvidgad lagstadgad flytträtt för pensioner, vilket bedöms påverka våra långsiktiga tillväxtmöjligheter positivt. Vi lanserar Pensionsutmaningen för att hjälpa kunderna till ett bättre pensionssparande. Vi kan påvisa att en 30-åring kan få upp till 50 % mer i pension hos oss, jämfört med andra pensionsbolag. Svenskt Kvalitetsindex mätning visar att Avanza Bank har Sveriges nöjdaste sparare för tredje året i rad.

2011

I början av året skakas världens börser av jordbävningen och tsunamin i Japan. Börsen fortsätter att vara orolig och går ned 20 procent till följd av bland annat den ekonomiska stressen i Europa. Vi introducerar vår Androidapplikation och sparprodukten Sparkonto+utvidgas med ytterligare två aktörer, GE Money Bank och Collector. Dessutom tillkommer möjligheten att placera pengar till fast ränta med bindningstid via Klarna. Under tredje kvartalet fördubblas Sparkonto+ i sparkapital.Vi flyttar till nya lokaler på Regeringsgatan 103 i Stockholm och tredje kvartalet är våra courtageintäkter det bästa kvartalet någonsin i vår historia. Vi får en ny vd; Martin Tiveus, och Svenskt Kvalitetsindex mätningar visar att vi har Sveriges nöjdaste sparare för andra året i rad.

2010

Uppgångarna på världens börser fortsatte under 2010 med en rad toppnoteringar som följd. Så även för Avanza Banks egna aktie. Under året kunde vi se att fler och fler sparare återvände till att investera i värdepapper och själva lanserade vi två helt nya sparprodukter i form av Sparkonto+ och Barnspar. I slutet av året lanserade vi därtill Labs som fungerar som ett idéforum där vi, tillsammans med våra kunder, utvecklar nya funktioner och resonemang. Vi är för första gången med i Svenskt Kvalitetsindex mätning och vinner kategorin Sveriges nöjdaste sparare.

2009

Året inleddes med fortsatt turbulens i världsekonomin, men avslutades med kraftiga uppgångar både internationellt och på den svenska börsen. Vid årets slut kunde Avanza Bank konstatera att vinsten per aktie ökat med 22 % under året till 8,27 SEK per aktie. Vid årsskiftet 2009/2010 hade kundernas totala sparkapital i banken dessutom vuxit till 61 300 MSEK, vilket var en ökning med 77 % jämfört med samma tid ett år tidigare. Bland de nyheter banken presenterade märktes i synnerhet "Superlånet" som gav kunder möjligheten att låna pengar till förmånlig räntamed sina värdepapper som säkerhet.

2008

År 2008 går till historien som ett av de värsta börsåren sedan 1930-talet. Problemen började i USA, men spred sig snabbt till resten av världen. Som en följd av den allmänna börskraschen sjönk det sammanlagda depåvärdet hos oss till 34 600 MSEK. Trots att bankbranschen var en av de hårdast drabbade (och en svensk börs som föll med 42 %), lyckades Avanza Bank gå mot strömmen genom att öka nettosparandet till 6 760 MSEK (+15 %) och antalet konton till 226 000 st (+37 %).

2007

Ytterligare ett turbulent börsår avslutades med kraftiga börsfall världen över. En av de börser som drabbades hårdast var Stockholmsbörsen. Trots detta växte antalet kunder hos Avanza och vid årets slut kunde rekordnoteringen 165 000 konton noteras. Det samlade värdet uppgick vidare till 45 900 MSEK samtidigt som rörelseintäkterna ökade med 22 % till 557 MSEK. Externt fick bolaget stor uppmärksamhet i samband med affärstidningen Privata Affärers undersökning där det framgick att Avanza hade flesta nöjda kunder av alla svenska banker. Senare under året utsågs Avanza även till "Årets folkbildare" och vid årsskiftet 2007/2008 genomfördes slutligen ett namnbyte från Avanza till Avanza Bank.

2006

Ett stormigt år på världens börser avslutades med en lång rad rekorduppgångar och Avanza kunde se hur antalet aktieaffärer ökade med hela 42 % jämfört med föregående år. Vidare ökade rörelseintäkterna med 59,5 % till 454,7 MSEK och det samlade värdet växte med 45 % till 43 200 MSEK. Externt fick bolaget mycket uppmärksamhet i samband med lanseringen av Avanza Zero - fonden utan avgifter. Under hösten fick bolagets kunder också en unik möjlighet att hantera sitt PPM-innehav direkt via Avanza och därtill kompletterades produktportföljen med tjänstepensionssparandesamt en helt ny sparsajt i form av nättidningen Placera Nu.

2005

Ännu ett år av stark tillväxt där rörelseintäkterna ökade med 35,4 % till 285,1 MSEK. Det samlade värdet ökade med 84 % till 29800 MSEK. Flera framgångsrika pensionsprodukter lanserades inom Avanza Pension och i december erhöll Avanza tillstånd att bedriva bankrörelse.

2004

Ett år av stark tillväxt där rörelseintäkterna ökat med 40,4 % till 210,5 MSEK. Det samlade värdet växte med 47 % från föregående år till 16200 MSEK. Under året utökades verksamheten med Avanza Private Banking, en tjänst riktad mot förmögna privatpersoner. Banco Fondförsäkring förvärvades för att möjliggöra lanseringar av produkter inom pensions- och försäkringssparande.

2003

Avanza ökar sina marknadsandelar på Stockholmsbörsen och under fjärde kvartalet var Avanza störst bland samtliga nätmäklare sett till såväl omsättning som antal avslut. Rörelseintäkterna ökade med 22,3 % till 149,9 MSEK. Under året utökades produktutbudet med aktieindexobligationer och ännu fler fonder med särskilt fokus på hedge- och tillväxtmarknadsfonder. I november lanserade Avanza Sveriges första helt internetbaserade pensionssparande (IPS) med handel i både aktier och fonder. Vid årets slut uppgick antalet kunder till 82400 och det totala värdet till 11000 MSEK.

2002

Trots en svag marknad lyckas Avanza attrahera nya aktiesparare. Antal kunder ökade med 5 %, medan rörelseintäkterna steg med 31 %. Nettosparandet uppgår vid årets slut till 1300 MSEK. Avanzas målmedvetna utvecklingsarbete belönades med utmärkelsen Årets Nätmäklare, och flera pris i Webbspelen, däribland titeln Bästa E-handelssajt i Sverige.

2001

HQ.SE Fonder noteras på Nya Marknaden och HQ.SE Holding byter namn till HQ.SE Aktiespar - därigenom skapas en renodlad nätmäklare. Under sommaren förvärvar HQ.SE Aktiespar nätmäklaren Avanza, ett bolag som startats 1997 och därefter erhållit en rad utmärkelser för både användarvänlighet och kreativitet. Genom förvärvet av Avanza skapas Sveriges största nätmäklare med närmare 72 000 aktiva privatsparare och en marknadsandel på ca 50 % bland de renodlade nätmäklarna. I samband med förvärvet byter HQ.SE Aktiespar namn till Avanza. Den 1 oktober 2001 lanseras den nya, integrerade hemsidan: www.avanza.se.

2000

HQ.SE Fondkommission och HQ.SE Fonder börsnoteras under namnet HQ.SE Holding. Under hösten 2000 förvärvar HQ.SE Holding konkurrenten Aktiespar Fondkommission och därmed bildas HQ.SE Aktiespar, Sveriges största nätmäklare. Genom förvärvet inleds även ett nära samarbete med Aktiespararna.

1999

HQ.SE - det bolag som ligger till grund för dagens Avanza bildas inom Hagströmer & Qviberg-koncernen. Verksamheten inom HQ.SE bedrivs i två affärsområden; nätmäklaren HQ.SE Fondkommision och fondförvaltaren HQ.SE Fonder.