Aktiekalkylator

Vill du se värdeförändringen eller hur ditt innehav förändrats över tiden?

Genom att ange under vilken tidsperiod du ägt dina aktier samt antal köpta aktier eller investerat värde, så kan du få en detaljerad bild av hur ditt innehav utvecklats.

Period

Ange under vilken period värdeförändringen skall visas

År Månad Dag
Från och med:
Till och med:

Antal aktier

Ange antalet aktier ELLER värdet på ditt innehav vid periodens början.

Antal, st:
Värde, kr: