Kapitaltäckningsrapporter

Kapitaltäckning

Offentliggörande av årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering enligt FFFS 2014:12 återfinns i Avanzas årsredovisning.