Klimatredovisning

Vi följer upp vårt miljöavtryck genom en årlig en klimatanalys. Klimatanalysen genomförs av ett oberoende analysföretag på uppdrag av Avanza. Analysen baseras på beräkningsmetodiken i the Greenhouse Gas protocol (GHG Protocol). Metodiken är internationellt erkänd och rekommenderas av Global Reporting Initiative (GRI) samt utgör basen för CDP*.

Växthusgasutsläppen beräknas från följande områden inom Avanzas verksamhet:

  • Tjänstebilar
  • Energiförbrukning kontor och egen datahall
  • Energiförbrukning i outsourcade datahallar
  • Värme och kyla kontor 
  • Förbrukning av kontorspapper
  • Övriga tjänsteresor (privat bil i tjänsten, flyg, tåg, hyrbil och taxi)

Avanzas är en renodlad internetbank. Utan bankkontor och med 100 procent förnyelsebar energi i våra datahallar har verksamheten en begränsad miljöpåverkan. Den absoluta merparten av kommunikationen med våra kunder sker digitalt. Vår affär kräver inte heller många resor eller transporter, då verksamheten bedrivs i Sverige. Avanza påverkar miljön framför allt genom kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö samt genom IT-drift och fysiska kundevent.

Resultatet för 2015 kan du läsa om i menyn till vänster. 

*CDP är en databas med information om företags växthusgasutsläpp som främst investerare använder sig av för sina analyser.