Kontakt

Johan Prom

VD

E-mail: Johan.Prom@avanza.se
Tel: 070-689 23 46

Birgitta Hagenfeldt

CFO

Född 1961

Civilekonom, Högskolan i Örebro

Anställd sedan 2008

Bakgrund:

2002-2008 Administrativ chef RAM Rational Asset Management AB

1980-2002 Auktoriserad revisor och Chef Finansrevision KPMG

Aktieinnehav per 2016-06-30 i Avanza:

Aktie
AVANZA
50 620 (Eget)
Teckningsoption
AVANZA 170901 (316,76)
23 170 (Eget)
Teckningsoption
AVANZA 180903 (393,58)
13 640 (Eget)
Aktie
AVANZA
12 040 (Sambo)
E-mail: birgitta.hagenfeldt@avanza.se
Tel: 073-661 80 04

Sofia Svavar

Chef Investerarrelationer

E-mail: sofia.svavar@avanza.se
Tel: 08-409 420 17, 070-761 80 53

VD-assistent:

Sarah André
Mobil: 073-661 81 04
sarah.andre@avanza.se

Avanza besöksadress:

Regeringsgatan 103,
111 93 Stockholm