Mål och utfall

Våra intäkter är beroende av börsutveckling och ränteläge och därför svåra att förutsäga och prognostisera på kort- och medellång sikt. Därför fokuserar vi på de faktorer som vi kan påverka för att skapa långsiktig tillväxt. Våra långsiktiga mål gäller över en konjunktur- och räntecykel. Vår övertygelse är att nöjda och aktiva kunder i kombination med engagerade medarbetare och god kostnadskontroll leder till långsiktigt aktieägarvärde. 

Långsiktiga mål

Kunder 2016 2015 2014 2013 2012
Sveriges nöjdaste kunder inom sparande enligt SKI
Kundnöjdhet enligt SKI 74,4 81,3 78,6 72,0 75,0

Ett av Avanzas långsiktiga mål är att vinna SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) årliga utmärkelse Sveriges nöjdaste spar­kunder, vilket vi gjort sju år i rad. 

Aktieägare 2016 2015 2014 2013 2012
Marknadsandel på minst 7 procent av totalt nettoinflöde till den
svenska sparmarknaden*
10,9% 9,3% 9,2% 5,7% 2,9%
30 000 – 40 000 nya kunder netto per år*, och från 2016 en årlig
kundtillväxt på minst 10 procent av kundbasen vid årets början
103 000 96 400 54 700 33 200 20 300
Kostnadstillväxten ska inte överstiga intäktstillväxten
- Intäktsökning 2% 33% 17% 6% -19%
- Kostnadsökning 8% 10% 8% 3% 3%
Utdelning på minst 70 procent av årets vinst 79%** 74% 81% 120% 143%
* 2017 justerades målet för  Avanzas marknadsandel upp från 7 till 9 procent och vi 2020 ska nå 1 miljon kunder.
** Föreslagen utdelning 

Medarbetare 2016 2015 2014 2013 2012
Net Promoter Score (eNPS) över 40 51 46 46 - -

För att mäta nöjdheten bland medarbetarna använder Avanza sedan 2014 ett internationellt lojalitetsmått, Net Promoter Score (NPS), som även kallas ”ambassadörsindex”. Ett resultat över 40 innebär högsta betyg och är ett utmärkt resultat med många ambassadörer i personalen. Målet har från 2017 justerats upp till ett eNPS på över 45.*  


*Källa: Quicksearch