Mångfaldspolicy

Styrelsen i Avanza ska som helhet ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå de risker som verksamheten medför. Styrelsen har en policy för att uppnå mångfald i styrelsen. Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter i varierande ålder, med varierande kön och geografiskt ursprung, samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund som sammantaget bidrar till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen. Avanza har även en koncernövergripande policy för mångfald och jämställdhet för att verka för mångfald och för att skapa ett bra och öppet arbetsklimat.