Marknadsöversikt

Avanzas fokus är den svenska sparmarknaden som uppgår till 6 900 miljarder kronor. Sverige har en av världens högsta andel aktie- och fondsparande. Uppskattningsvis 70 procent av befolkningen sparar i aktier eller fonder. 48 procent är direktsparande och 52 procent* pensionssparande. Marknaden bedöms normalt växa med omkring 4–8 procent per år. Avanzas marknadsandel avseende sparkapital var 3,0 procent av den totala sparmarknaden Q2 2016, medan andelen av nettoinflödet uppgick till 9,2 procent.


*Källa: Sparbarometern 2016-08-31