Marknadsöversikt

Avanzas fokus är den svenska sparmarknaden som uppgår till 7 200 miljarder kronor. Sverige har en av världens högsta andel aktie- och fondsparande. Uppskattningsvis 70 procent av befolkningen sparar i aktier eller fonder. Marknaden har under den senaste tioårsperioden vuxit med i snitt 7 procent per år. Avanzas marknadsandel avseende sparkapital var 3,3 procent av den totala sparmarknaden 2016. Avanzas andel av nettoinflödet under den senaste 12-månadersperioden var 10,9 procent.


*Källa: Sparbarometern 2016-12-31