Produkter och tjänster

2015 var ett utvecklingsintensivt år med många nya tjänster och funktioner. Utvecklingen drevs framför allt av förändrade användarbeteenden och nya regelverk. Samtidigt har vårt starka kundfokus drivit förbättringar i kundupplevelsen, till stor del baserade på respons från kunder.

En tydlig trend de senaste åren är att allt fler gör sina affärer via mobila enheter. Under 2015 lanserade Avanza nya mobilappar med bland annat handel på utländska marknader. Produktutvecklingsarbetet har även inriktats på beslutsstöd och inspiration för att underlätta investeringar utan dyra rådgivningstjänster. Under året lanserades Portföljgeneratorn som hjälper fondsparare att enkelt skapa en fondportfölj med god riskspridning. Målsättningen med funktionerna på såväl sajt som i mobila enheter är att kunna erbjuda en digital upplevelse i världsklass.

Läs mer om våra produkter och tjänster på Avanza.se