Riskhantering

Avanzas arbete med riskhantering syftar till att förebygga och ta medvetna kontrollerade risker. En viktig del av kontrollfunktionen Riskkontrolls arbetet är att verka för en stark riskkultur och god riskmedvetenhet hos styrelse, ledning och verksamhet genom att säkerhetsställa nödvändiga riskhanteringsprocesser, kontrollsystem och rapportering.

Riskhanteringsprocess

Intern kapitalutvärdering i verksamheten

Varje år görs en intern kapital- och likviditetsutvärdering med syftet är att säkerställa att Avanza har tillräckligt med kapital för att täcka oväntade utgifter även under mycket stressade förhållanden. Resultatet av 2015 års utvärdering visar uthålligheten i Avanzas affärsmodell, även under mycket stressade förhållanden. Avanzas kapitalbas underskrider inte vid något tillfälle tillsynsmyndigheternas kapitalkrav.

Kapitalplanering

Styrelsen har beslutat att Avanza vid varje tidpunkt ska ha en kapitalbas som överstiger Finansinspektionens sammanlagda minimikapitalkrav och buffertkrav med minst två procentenheter – en så kallad intern kapitalplaneringsbuffert.

Läs mer i årsredovisningen