Säsongseffekter

Det finns säsongsmässiga variationer som till viss del påverkar Avanzas verksamhet. Exempelvis brukar kund- och nettoinflödet vara stort i början av året medan aktiviteten historiskt har varit lägre under sommarmånaderna. Den senare trenden har dock minskat i betydelse under senare år, i och med de mobila tjänsternas entré, vilka gjort det möjligt att sköta sparandet även under semestern. Den effekt som dessa säsongsmässiga variationer har på verksamheten återspeglas inte nödvändigtvis i bolagets finansiella resultat. Resultatet påverkas snarare av marknadscykliska effekter såsom börsutveckling och reporänta.