Styrelsens sammansättning

Klicka på respektive namn för mer information. De innehavsuppgifter som uppges för varje styrelseledamot är hämtade dagligen från Finansinspektionens insynsregister.

Sven Hagströmer

Ordförande

Jonas Hagströmer

Styrelseledamot

Birgitta Klasén

Styrelseledamot

Mattias Miksche

Styrelseledamot

Hans Toll

Styrelseledamot

Jacqueline Winberg

Styrelseledamot

Sophia Bendz

Styrelseledamot