Totala utsläpp per aktivitet

 


Mätningen för 2015 visar att utsläppen ökade något från föregående år. I vår verksamhet är det tjänsteresorna som har störst klimatpåverkan, vilka ökat främst till följd av nytt säljkontor för tjänstepension i Malmö. Utsläppen per kund och sparkrona har dock minskat från föregående år, vilket visar att utsläppen ökar i lägre takt än Avanzas tillväxt. 

Våra kontor och datahallar drivs av 100 procent förnyelsebar energi, vilket är varför utsläppet för dessa visar ett resultat på 0.