VD har ordet

Som ledande digital bank för sparande och investeringar vill vi erbjuda våra kunder marknadens bästa digitala upplevelse. Vi vill skapa en bättre framtid för miljoner människor. Hos oss ska våra kunder få ut mer pengar till sig själva än hos någon annan bank genom:

  • Lägre avgifter
  • Bättre digitala beslutsstöd
  • Bredare utbud av tjänster och produkter

För att vara prisledare och samtidigt skapa aktieägarvärde genom en stark och långsiktig lönsamhet är vårt fokus Sveriges högsta kundnöjdhet bland sparare samt branschens lägsta kostnad per transaktion och kund. Långsiktigt finns ett tydligt samband mellan kundtillväxt och tillväxt i sparkapital och rörelseintäkter. Vår strategi är därför att fortsätta digitaliseringen av våra tjänster och interna processer utan att tumma på kvalitet och service. Med marknadens mest moderna IT-system klarar vi kraftigt ökande volymer i både kunder och sparkapital.

Nya regelverk med konsumentskydd och transparens som gemensamma nämnare kommer att ställa ökade krav på branschens aktörer och öka kostnaderna. Särskilt utmanande blir det för den traditionella bankrådgivningen. Vi räknar med att allt fler aktörer kommer att utveckla digitala beslutsstöd till sina kunder istället för att erbjuda personlig rådgivning. Spararnas förståelse för avgifternas betydelse vid långsiktigt sparande stärks samtidigt, vilket också ökar efterfrågan på digitala beslutsstöd och tjänster. Detta är områden vi är mycket konkurrenskraftiga inom och där vi har goda möjligheter att växa och stärka vår position.

Våra prioriterade områden är:

Bibehålla en stark tillväxttakt och nå bredare kundgrupper

Detta ska vi göra med fortsatt hög kvalitet och service till våra kunder samt genom prisledarskap och bästa digitala upplevelse både på webben och mobilt. Vi ökar servicen till våra Private Banking-kunder och skapar en enklare nykundsprocess för tjänstepensionsföretag.

Vidareutveckla våra digitala beslutsstöd

Nya regelverk med fokus på konsumentskydd ökar kraven på transparens samtidigt som konsumenter blir mer kostnadsmedvetna. Detta väntas öka efterfrågan på digitala rådgivningsverktyg och beslutsstöd.

Ytterligare effektivisera verksamheten för ökad skalbarhet och kvalitet

Förutsättningen för att fortsatt kunna erbjuda våra kunder marknadens bästa tjänster för sparande till marknadens lägsta avgifter och samtidigt skapa värde för våra aktieägare, är att vara mer kostnadseffektiv än någon annan bank på marknaden. Med fortsatt fokus på effektiviseringar och förbättrad skalbarhet ser vi framför oss en sjunkande enhetskostnad uttryckt i kostnad per sparkrona. 

Som nytillträdd VD ser jag enormt mycket fram emot att fortsätta realisera den stora potential som finns i Avanza och utveckla vårt erbjuande och vår verksamhet ytterligare med full fart framåt.


Stockholm 2017

Johan Prom
Verkställande direktör
Mejl: johan.prom@avanza.se
Mobil: 070-689 23 46