Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kundnöjdhet och medarbetarengagemang skapar långsiktigt aktieägarvärde

Med en affärsmodell som bygger på tillväxt är kundnöjdhet vårt absolut viktigaste mål.

Vårt framgångsrecept är en kundfokuserad kultur som engagerar våra medarbetare att skapa innovativa produkter och erbjudanden – det skapar aktieägarvärde långsiktigt. Kulturen hämtar sin energi ur viljan att skapa förändring och en bättre framtid för miljoner människor.

Mål 2021 och utfall

KunderUtfall 2021Kommentar
Sveriges nöjdaste spararkunder
enligt Svenskt kvalitetsindex (SKI)
År 2021 vann Avanza utmärkelsen för tolfte året i rad

Aktieägare

Marknadsandel om 15% av totalt nettoinflöde
till den svenska sparmarknaden 2025,
 R12 mån
17,4%Nästan var femte sparkrona gick till Avanzas plattform
Maknadsandel på närmare 7% 20257.0%Uppnått redan 2021
Avkastning på eget kapital på 25-30%50%Hög lönsamhet och effektiv hantering av balansräkningen
Utdelning på minst 70% av årets vinst70%Förslaget för 2021 är en utdelning på 9,20 (3,80) kronor per aktie

Employees

Employee Net Promoter Score (eNPS)
på minst 50, höjt från tidigare minst 45
67

Hållbarhet

Ökad andel kapital i hållbara investeringarYtterligare underlättat hållbart sparande under året
Uppfattas som det ledande hållbara varumärket
och det naturliga valet för hållbart sparande
Högst anseende bland finansiella bolag i Sverige
(Kantar Sifo)
Öka andelen kvinnor bland nya kunder till 50%41%Rekordmånga nya kvinnliga kunder
En organisation med jämn fördelning mellan
kvinnor och män
46%Mäts i ledning och bland chefer med personalansvar
Bli klimatpositivaÅrets utsläpp uppgick till 366 ton CO2e. Klimatkompensationen för 2021 avser totala utsläpp