Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kundnöjdhet och medarbetarengagemang skapar långsiktigt aktieägarvärde

Med en affärsmodell som bygger på tillväxt är kundnöjdhet vårt absolut viktigaste mål.

Vårt framgångsrecept är en kundfokuserad kultur som engagerar våra medarbetare att skapa innovativa produkter och erbjudanden – det skapar aktieägarvärde långsiktigt. Kulturen hämtar sin energi ur viljan att skapa förändring och en bättre framtid för miljoner människor.

Mål och utfall

KunderUtfall 2020Kommentar
Sveriges nöjdaste spararkunder
enligt Svenskt kvalitetsindex (SKI)
År 2020 vann Avanza utmärkelsen för elfte året i rad

Aktieägare

Marknadsandel om 15% av totalt nettoinflöde
till den svenska sparmarknaden 2025,
 R12 mån
19,0%Nästan var femte sparkrona gick till Avanzas plattform
Maknadsandel på närmare 7% 20255,8%På god väg mot att uppnå målet
Avkastning på eget kapital på 25-30%57%Hög lönsamhet och effektiv hantering av balansräkningen
Utdelning på minst 70% av årets vinst10%Förslaget för 2020 är en utdelning på 0,85 (2,30) kronor per aktie, i enlighet med Finansinspektionens rekommendation på grund av pandemin.
Ytterligare utdelningsutrymme på 2,95 kronor per aktie bedöms finnas när rekommendationen hävs

Employees

Employee Net Promoter Score (eNPS)
på minst 50, höjt från tidigare minst 45
69

Hållbarhet

Ökad andel kapital i hållbara investeringarMånga förbättringar under året för att underlätta hållbart sparande
Uppfattas som det ledande hållbara varumärket
och det naturliga valet för hållbart sparande
Högst anseende bland finansiella bolag i Sverige
(Kantar Sifo)
Öka andelen kvinnor bland nya kunder till 50%39%Inte uppnått trots rekordmånga nya kvinnliga kunder
En organisation med jämn fördelning mellan
kvinnor och män
47%Mäts i ledning och bland chefer med personalansvar
Bli klimatpositivaÅrets utsläpp uppgick till 263 ton CO2e. Klimatkompensationen för 2020 avser totala utsläpp