Investor relations hos Avanza

Här får du som är aktieägare och investerare, analytiker eller journalist relevant information om Avanza ur ett finansiellt och strategiskt perspektiv. Vår målsättning är att skapa förtroende genom att vara så transparenta och tillgängliga som möjligt. Vi vill ge dig en rättvisande bild av bolaget så att du ska kunna göra en god analys och fatta tillförlitliga placeringsbeslut.

Utöver denna hemsida och våra rapporter publicerar vi pressmeddelanden rörande nya produktsläpp och månadsstatistik, samt annan information som vi bedömer är relevant för att ge en rättvisande bild. Våra huvudsakliga kommunikationskanaler är vår egen sajt och distribution av pressmeddelanden. Därutöver träffar vi löpande analytiker och investerare. Vi anordnar i dagsläget inga egna kapitalmarknadsdagar. Mer information om våra aktiviteter hittar du i vår kalender.

Inför en delårsrapport eller bokslutskommuniké tillämpar vi en tyst period om 20 kalenderdagar.

Avanza-aktien

Avanzas bokslutskommuniké 2016

Avanzas bokslutskommuniké för 2016 publicerades den 19 januari.

Läs mer

Senaste företags- presentationen

Ladda ner senaste bolagspresentationen här.