Aktiehandel

Aktiehandel 2015
Marknadsplatser Omsättning, MSEK
Nasdaq Stockholm 2 989
BATS Chi-X CXE 166
Turquoise 54
BATS Chi-X BXE 27
Burgundy 0
Total 3 235
   
Handelskategorier Omsättning, MSEK
Öppen marknadsplats* 2 961
Auktion** 275
Total 3 235
   
* Innebär att order och avslut visas
** Ej kontinuerlig handel, utan använder en period för att sätta ett jämviktspris där aktier kan omsättas. Tex öppnings- eller stängningscall.
Källa: Fidessa Fragulator