Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

 · Regulatorisk information

Idag publiceras årsredovisning och hållbarhetsrapport avseende Avanza Bank Holding AB (publ) för 2023. Läs den på www.avanza.se/ir.

2023 var ett utmanande år för hushållen, där det makroekonomiska läget ytterligare satte ljuset på vikten av sparande. Avanzas kunder fortsatte att spara och Avanzas andel av nettoflödet på den svenska sparmarknaden uppgick till 22 procent för året som helhet. Detta kan jämföras med den totala marknadsandelen av den svenska sparmarknaden per årsskiftet på 7,1 procent, enligt färsk statistik från Sparbarometern.

”Nära två miljoner kunder har givit oss förtroendet att vara deras partner när det kommer till sparande och investeringar. Förväntningarna på oss är höga och våra kunder är vana vid en användarupplevelse i världsklass. Vårt fokus framåt är att ytterligare stärka erbjudandet för våra mer aktiva kunder, stötta nya sparare att komma igång med sin sparresa samt att stärka vårt pensionserbjudande”, säger Gunnar Olsson, tillförordnad VD Avanza.

Trots makroekonomiska motvindar mer än tredubblades nettoinflödet till Avanza jämfört med 2022 och antalet kunder ökade med närmare 125 000.

Läs mer i årsredovisningen på www.avanza.se/ir.

För mer information vänligen kontakta: 
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR, 08-409 420 17
ir@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 750 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir