Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Resultaträkningar

Femårsöversikt, MSEK

 20202019201820172016
Provisionsnetto11 9981 028956893825
Räntenetto1284165918080
Övriga intäkter670223
Summa rörelsens intäkter2 349 1 1931 048975909
Rörelsens kostnader före kreditförluster-763-666-629-535-443
Resultat före kreditförluster1 586 528420441465
Kreditförluster, netto-40-10-1
Resultat från andelar i intresseföretag-6-8-1--
Rörelseresultat1 576 520418441465
Skatt-242-73-69-63-66
Årets resultat1 335 447349379399

1) Intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga provisionsintäkter.Historiska siffror har räknats om.