Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Resultaträkningar

Femårsöversikt, MSEK

 20212020201920182017
Provisionsnetto12 9801 9981 028956893
Räntenetto13212831659180
Övriga intäkter067022
Summa rörelsens intäkter3 3012 349 1 1931 048975
Rörelsens kostnader före kreditförluster-864-763-666-629-535
Resultat före kreditförluster2 4371 586 528420441
Kreditförluster, netto0-40-10
Resultat från andelar i intresseföretag--6-8-1-
Rörelseresultat2 4371 576 520418441
Skatt-390-242-73-69-63
Årets resultat2 0471 335 447349379

1) Intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga provisionsintäkter.Historiska siffror har räknats om.