Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Resultaträkningar

Femårsöversikt, MSEK

 20232022202120202019
Provisionsnetto11 8642 1812 9801 9981 028
Räntenetto11 574789321283165
Övriga intäkter-130670
Summa rörelsens intäkter3 4372 9733 301 2 3491 193
Rörelsens kostnader före kreditförluster-1 148-1 031-864-763-666
Resultat före kreditförluster2 2891 9412 4371 586528
Kreditförluster, netto3-10-40
Resultat från andelar i intresseföretag0---6-8
Rörelseresultat2 2921 9402 4371 576520
Skatt-310-274-390-242-73
Årets resultat1 9821 6662 0471 335447

1) Intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga provisionsintäkter. Historiska siffror har räknats om.