Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Resultaträkningar

Femårsöversikt, MSEK

 20222021202020192018
Provisionsnetto12 1812 9801 9981 028956
Räntenetto178932128316591
Övriga intäkter306702
Summa rörelsens intäkter2 9733 3012 349 1 1931 048
Rörelsens kostnader före kreditförluster-1 031-864-763-666-629
Resultat före kreditförluster1 9412 4371 586 528420
Kreditförluster, netto-10-40-1
Resultat från andelar i intresseföretag---6-8-1
Rörelseresultat1 9402 4371 576 520418
Skatt-274-390-242-73-69
Årets resultat1 6662 0471 335 447349

1) Intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga provisionsintäkter. Historiska siffror har räknats om.