Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Övergripande hållbarhetsstrategi

Hållbarhet har alltid varit en viktig del av Avanza. Sedan start har vi arbetat för lägre priser, transparens och folkbildat inom privatekonomi. Vi vill vara med och bidra till en bättre framtid för miljarder människor. Detta genom att skapa förutsättningar för en bättre ekonomisk situation för var och en, att inspirera till mer hållbara val samt att ta ansvar för våra egna direkta och indirekta utsläpp. Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska genomsyra vårt arbete.

Vår hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i internationella ramverk och riktlinjer och är fokuserat till tre huvudområden: Hållbara investeringar, Utbilda och utmana, samt Hållbar organisation. Till dessa områden har vi kopplat var sitt övergripande hållbarhetsmål. Mer om Avanzas hållbarhetsmål.

Övergripande hållbarhetsstrategi