Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Vår strategi är att göra det billigare, bättre och enklare än våra konkurrenter

Vår vision är att skapa en bättre framtid för miljoner människor. Vi skapar produkter och tjänster som ger våra kunder förutsättningar till en bättre ekonomi och uppmuntrar och inspirerar samtidigt till ett hållbart sparande. Genom ständig innovation, med fokus på vad som är bäst för kunden, bygger vi förtroende och skapar tillväxt. Vår ambition är att bli det bästa verktyget för våra kunder att lyckas med sin ekonomi.

Kundfokus

Avanzas affär bygger på starkt kundfokus och kundservice i världsklass. Hos oss står kundernas bästa i centrum. På riktigt. Vi vill erbjuda en riktigt bra användarupplevelse och ett brett produkt- och tjänsteutbud. Vi tror på våra kunders egen förmåga att fatta de bästa besluten själva och erbjuder därför ingen rådgivning, utan information, utbildning och beslutsstöd för att bistå våra kunder till bra investeringsbeslut.

Innovation, skalbarhet och effektivitet

En viktig och självklar del i vår produktutveckling är att vara lyhörda inför våra kunders önskemål och sträva efter att tillgodose dem. Det ger oss också nya perspektiv. Vår övertygelse är att vi skapar mest värde för våra kunder genom att koncentrera vår verksamhet och utveckling till de områden som vi är bäst på, eller kan bli bäst inom.

Innovation är viktigt också ur ett kostnadsperspektiv. Att erbjuda prisledande produkter har stor betydelse för spararnas långsiktiga värdetillväxt och är viktigt för att attrahera kunder. Hög skalbarhet och effektivitet är därför en mycket viktig del av vår affär. Ständiga och löpande förbättringar i våra system bidrar också till att vi snabbt kan svara på förändrade kundbeteenden.

Vi strävar hela tiden efter att bygga bort sådant som är gammalt och som riskerar att hämma utvecklingen. Vår teknikplattform och vårt handelssystem hör till bankvärldens mest moderna. Vi utvärderar ständigt ny teknik och arbetar hela tiden med att uppdatera och modernisera våra system.

Hållbarhet

Hållbarhet blir allt viktigare för våra kunder och också för Avanzas affär. Vi har sedan start jobbat för lägre priser, folkbildning inom området spara och investera samt jämställdhet internt. För en långsiktigt hållbar utveckling och affär har miljöaspekterna och ett större socialt fokus blivit allt viktigare, inte minst för att attrahera kunder. Sedan 2019 har vårt hållbarhetsarbete därför ytterligare förtydligats och intensifierats i tre fokusområden.

Hållbara investeringar

Avanza styr inte hur kunderna väljer att placera sina investeringar, men kan underlätta och inspirera kunder att göra hållbara val. Det gör vi genom ett stort utbud av hållbara alternativ och tydlig hållbarhetsinformation runt olika sparalternativ. I vårt eget fondbolag är hållbarhetsaspekter implementerade enligt principen välja bort.

Utbilda & Utmana

Vi ska vara en tydlig röst i opinionen om hållbart sparande och driva på utvecklingen mot en hållbar finansmarknad. Våra kunder har närmare 400 miljarder kronor i sparkapital hos Avanza och genom opinion och utbildning vill vi väcka intresse och engagemang för sparande och hållbara val.

Hållbar organisation

Vi verkar i en förtroendebransch och ska säkerställa god styrning och kontroll. Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald. Vi strävar också efter att skapa hållbara kontor genom en god arbetsmiljö och att minska vår resurs- och energiförbrukning.

Läs mer om vårt kundlöfte och vårt erbjudande samt vårt hållbarhetsarbete.