Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Koncernledning

VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets verksamhet och för att tillse att styrelsen har nödvändigt och så fullständigt beslutsunderlag som möjligt. VD håller genom en kontinuerlig dialog, styrelsens ordförande informerad om koncernens utveckling. Avanzas koncernledning består av Avanzas VD samt företrädare från olika delar av koncernen enligt nedan.

Klicka på respektive namn för mer information. Uppgifter om transaktioner finns hos Finansinspektionens insynsregister.

Gustaf Unger
VD

Född 1973
Anställd sedan 2024

Civilekonom M.Sc., Stockholms universitet
Civilingenjör M.Sc., KTH i Stockholm
Filosofie doktor finansiell matematik, ETH Zürich

Bakgrund:
2022–2024 Nordnet AB, Styrelseledamot

2021–2024 Intelligent Debt Financing AB, Medgrundare

2017–2021 Nordea, varav 2017–2018 Head of Nordea Life & Pension; 2019–2019 Co-head Nordea Wealth Management; 2020–2021 Head of Nordea Private Banking & Solutions

2006–2017 SEB, varav 2006 SEB Private Banking, Head of Business Development & IT; 2007–2010 SEB Wealth Management, Senior Manager; 2010–2013 SEB Enskilda Corporate Finance Frankfurt & Stockholm, Managing Director; 2014–2017 SEB Investor Services, Head of Investor Services

2000–2005 McKinsey & Co. varav 2000–2003 Zürich, Associate; 2003–2005 Stockholm, Engagement Manager

1999–2000 Investor AB, Analytiker

Övriga väsentliga uppdrag:

Shares/aktier 4,499
Warrants/teckningsoptioner  0

 

Anna Casselblad
CFO

Född 1981
Anställd sedan 2012

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Bakgrund:
2012–2020 Avanza Bank AB, varav:
2012–2017 Operativt ansvarig Compliance; 2016–2017 Gruppchef Compliance; 2017–2020 Head of Compliance

2005–2012 PwC AB, Revisor inom finansiell sektor

Övriga väsentliga uppdrag:

Shares/aktier 2,750
Warrants/teckningsoptioner  31,005

 

Gunnar Olsson
Vice VD, Chief Operations Officer (COO)

Född 1972
Anställd sedan 2018

Civilekonom, Mittuniversitetet

Bakgrund:
2012–2018 Länsförsäkringar Bank AB, Affärsutvecklingschef och Produktchef
2000–2012 SEB, Chef tredjepartsförsäljning och Affärsutvecklare
1998–2000 PAR AB (Numera Bisnode), Account Manager

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot StockRepublic AB

Shares/aktier 10,750
Warrants/teckningsoptioner  48,000
Jesper Bonnivier
VD Avanza Fonder

Född 1974
Anställd sedan 2019

Ekonomiprogrammet, Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola

Bakgrund:
2011–2018 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Vice VD och chef förvaltningsavdelningen
2009–2010 Länsförsäkringar AB, Chef Värdepappersadministration
2007–2008 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Vice VD och chef Fondanalys och Värdering

Övriga väsentliga uppdrag:
 Styrelseledamot Fondbolagens Förening

Shares/aktier 500
Warrants/teckningsoptioner  21,026
Åsa Mindus Söderlund
VD Försäkringsbolaget Avanza Pension

Född 1965
Anställd sedan 2017

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Bakgrund:
2017–2018 Avanza Fonder, VD
2012–2017 SPP, VD SPP Konsult samt medlem i SPP Pension & Försäkrings ledningsgrupp
2010–2012 mindUS Consulting, Projektledare internationell outsourcing inom fond- och kapitalförvaltningsindustrin
2005–2010 Atos Consulting, Director och VD
1998–2005 Capgemini Ernst & Young, Senior Manager Ernst & Young Management Consulting
1991–1997 Finansdepartementet, Departementssekreterare

Övriga väsentliga uppdrag:

Shares/aktier 334
Warrants/teckningsoptioner  21,446
Teresa Schechter
Chief Legal Officer (CLO)

Född 1970
Anställd sedan 2006

Jur.kand, Göteborgs Universitet

Bakgrund:
2006–2017 Avanza Bank AB, Chef Compliance, Legal och Surveillance
2004–2006 Aktieinvest FK AB, Compliance Officer och Bolagsjurist
2002–2004 Aktiesparares Riksförbund, Jurist
1999–2001 Aktiesparinvest AB/ HQ.se AB, Jurist

Övriga väsentliga uppdrag:

Shares/aktier 500
Warrants/teckningsoptioner  26,156
Sofia Svavar
Chef Kommunikation & IR (CCIRO), koncernansvarig CSR

Född 1972
Anställd sedan 2015

DIHM Affärskommunikation, IHM Business School samt Högre företagsekonomisk kurs/Ekonomichefsutbildning, FEI

Bakgrund:
2015–2022 Avanza Bank AB, Chef IR
2009–2015 Swedbank AB, Investor
Relations Manager
2000–2009 Carnegie Investment Bank, Kommunikation och Investor Relations
med ansvar för koncernensinternkommunikation, varumärkesfrågor, extern hemsida och intranät.

Övriga väsentliga uppdrag:

Shares/aktier 15,999
Warrants/teckningsoptioner  17,356
Karin Åge
HR-chef (CHRO)

Född 1974
Anställd sedan 2024

Civilekonom M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm
Advanced Management Program, Columbia Business School

Bakgrund:
2019–2024 Navigio, Delägare och ansvarig för chefsrekrytering
2015–2018 Egon Zehnder, Konsult
2007–2015 SEB, varav 2007–2010 Operativt ansvarig för ett leanprogram inom företagsbanksdivisionen; 2010–2011 Affärsutvecklingsansvarig för råvaruhandel; 2011–2012 Försäljningsansvarig värdepappersförvarings- och betalningstjänster samt fond administration till finansiella institutioner; 2013–2015 Strategi- och affärsutvecklingsansvarig för SEBs norska verksamhet
2000–2007 Accenture, Manager
1999–2000 Arla, Trainee

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Svevik Industri AB

Shares/aktier 0
Warrants/teckningsoptioner  0