Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Konsensusprognoser

Konsensus per 18 januari 2021, baserat på 6 analytikers prognoser*.

Notera att det minskade ägandet i Stabelo i fjärde kvartalet resulterar i en reavinst på 39 mkr under övriga intäkter samt en omvärdering över totalresultatet på 144 mkr. Dessa poster har hanterats olika av analytikerna.

Kons.MedianKons.MedianKons.Median
 Q4eQ4e2020e2020e2021e2021e
Courtageintäkter2912871 1021 098867884
Fondprovisioner119120411413516518
Räntenetto7582306308333334
Övriga intäkter132133441452336320
Totala intäkter6776362 3122 2792 0502 022
       
Totala kostnader-218-219-759-762-842-841
       
Resultat före kreditförluster och reservering för moms4614171 5531 5181 2031 175
Resultat från andelar i intresseföretag---5-6--
Rörelseresultat4604151 5461 5071 2021 177
       
Skatt-64-61-237-233-186-180
       
Nettoresultat3963561 3091 2741 016997
       
EPS, SEK2,62,48,58,36,66,5
DPS, SEK  2,32,25,25,4
ROE, %  51,650,630,229,4
* ABG, Carnegie, DnB, Handelsbanken, SEB, Kepler