Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Konsensusprognoser

Konsensus per 13 April 2021, baserat på 6 analytikers prognoser*.

Avanzas resultat för första kvartalet överstiger väsentligt marknadens förväntningar

 Kons.MedianKons.MedianKons.Median
 Q1eQ1e2021e2021e2022e2022e
Courtageintäkter3443581 1471 088993954
Fondprovisioner133136577579643639
Räntenetto7677321320359355
Övriga intäkter153160509461476451
Totala intäkter7077122 5552 4402 4712 352
       
Totala kostnader-209-211-861-852-953-947
       
Resultat före kreditförluster 4985001 6941 5901 5181 404
       
Rörelseresultat4985001 6931 5901 5201 404
       
Skatt-78-75-265-237-238-218
       
Nettoresultat4204271 4281 3551 2811 189
       
EPS, SEK2,72,99,28,78,37,7
DPS, SEK  7,27,75,75,6
ROE, %  38,836,929,529,0
* ABG, Carnegie, DnB, Handelsbanken, SEB, Kepler