Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Konsensusprognoser

Konsensus för kvartal per 26 april 2022, baserat på 6 analytikers* prognoser.
Konsensus för helår per 26 april 2022, baserat på 9 analytikers** prognoser.

 Kons.MedianKons.MedianKons.MedianKons.Median
 Q2eQ2e2022e2022e2023e2023e2024e2024e
Courtageintäkter2953041 2251 2371 2181 2651 3061 321
Fondprovisioner163163680668744746836820
Valutanetto115115476489467470504494
Räntenetto8086407398629668737810
Övriga intäkter6258218245210223224244
Totala intäkter7147313 0032 9723 2683 1793 6073 642
         
Totala kostnader-266-266-1 056-1 058-1 174-1 170-1 286-1 287
         
Resultat före kreditförluster 4474641 9481 9162 0942 0162 3212 367
         
Rörelseresultat4474641 9481 9162 0942 0302 3232 367
         
Skatt-71-74-305-306-326-323-361-362
         
Nettoresultat3763901 6431 6211 7681 6911 9611 997
         
EPS, SEK2,392,5610,5210,4311,3310,9412,5912,68
DPS, SEK  7,837,728,398,409,359,05
ROE, %  33,533,232,432,432,232,5

* ABG, Carnegie, Citi, Danske, DnB, SHB
** ABG, Autonomous, Carnegie, Citi, Danske, DnB, Kepler, SEB, SHB