Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Våra policys

Att säkerställa god styrning och kontroll är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och ska genomsyra hela verksamheten. Vårt arbete speglas i de interna regelverken såväl som i våra insatser på sparmarknaden.

Hållbarhetsarbetet är alla medarbetares ansvar och en integrerad del av verksamheten. Arbetet drivs på olika nivåer, från styrelsens godkännande av koncernövergripande policys och principer till operativ översyn och ett målinriktat arbete i affärsenheter och utvecklingsteam.

Arbetsmiljöpolicy

Mångfaldspolicy & Mångfaldsplan

Policy mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Policy om ansvarsfullt företagande 

Policy om behandling av personuppgifter

Policy om mutor

Uppförandekod

Uppförandekod för leverantörer