Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Långsiktiga mål till 2025

I början av 2020 lanserade vi nya långsiktiga mål för 2025. Efter den mycket starka tillväxten sedan dess  reviderades målen upp i januari 2022. 

Långsiktiga mål