Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Årsstämma 2022

Årsstämma för Avanza Bank Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 31 mars 2022 i Stockholm. 

Anmälan

Information om hur anmälan går till finns i kallelsen till årsstämman som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på denna webbplats tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman.

Ärende

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 10 februari 2022 och handlingarna ska skickas med e-post till: arsstamma@avanza.se

Eller med vanlig post till:

Avanza Bank Holding AB
Att: Bolagsjuridik
Box 1399
111 93 STOCKHOLM