Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Fem år i sammandrag

I våra nyckeltalsberäkningar presenteras kvartalvis och årsvis finansiell data för Avanza 2001-2023 samt beräkningsformler.

Fem år i sammandrag20232022202120202019
Rörelseintäkter, MSEK3 4372 9733 3012 3491 193
Rörelseresultat, MSEK2 2921 9402 4371 576520
Rörelsemarginal, %6765746744
Kunder, st1 901 1001 776 7001 660 1001 280 300976 400
Nykundsflöde, st124 400116 600379 800303 900139 300
Nettoinflöde, MSEK72 30023 60089 80076 30032 600
Sparkapital, MSEK781 700663 900809 600570 500407 700
Intäkt per sparkrona, %0,480,420,470,510,34
Kostnad per sparkrona, %0,160,150,120,170,19
Medeltal anställda, st654622560478429