Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Fem år i sammandrag

Våra nyckeltalsberäkningar presenteras kvartalvis och årsvis finansiell data för Avanza 2001-2019 samt beräkningsformler.

Fem år i sammandrag20212020201920182017
Rörelseintäkter, MSEK3 3012 3491 1931 049975
Rörelseresultat, MSEK2 4371 576520418441
Rörelsemarginal, %7467444045
Kunder, st1 660 1001 280 300976 400837 100710 600
Nykundsinflöde, st379 800303 900139 300126 500140 000
Nettoinflöde, MSEK89 80076 30032 60027 60026 800
Sparkapital, MSEK809 600570 500407 700300 000282 900
Intäkt per sparkrona, %0,470,510,340,350,37
Kostnad per sparkrona, %0,120,170,190,200,20
Medeltal anställda, st560478429406383