Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Styrelsens oberoende

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta koncernens angelägenheter på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt god kapitalavkastning.

Avanzas styrelse fattar beslut i frågor som rör koncernens strategiska inriktning samt i frågor om större investeringar, organisationsfrågor, förvärv och avyttringar. Vidare fastställer styrelsen policys och riktlinjer samt arbetsordningar för VD och för ansvariga för Riskkontroll, Compliance och Internrevision. Styrelsens ordförande och tillika grundare är Sven Hagströmer.

    InvaldOberoende i förhållande
bolag och ledning/större aktieägare
   Mångfald och lämplighet
Sven Hagströmer,
Ordförande
1997Ja/NejÖver 40 års erfarenhet från finansbranschen.
Hög kompetens inom näringsliv
och företagande. Entreprenör som har startat flera bolag och
varit medfinansiär i bolag även utanför finansbranschen. Stort
samhällsengagemang med diverse sociala projekt och projekt
inom jämställdhet och mångfald. Gedigen kunskap och väl
utvecklad fingertoppskänsla för de finansiella marknaderna.
Magnus Dybeck2020Ja/JaOperativ erfarenhet från finansbranschen inom analys och
kapitalförvaltning samtinom utveckling av finansiella system
inom bank och finans.
Catharina Eklöf2020Ja/JaGedigen global erfarenhet och brett kunnande som spänner över produkt-
 och affärsutveckling, strategi, betalteknologi, dataanalys och digital
tjänstekommersialisering. 12 år i ledande befattning på Mastercard,
med djup erfarenhet från M&A inom Fintech samt globala
kommersiella partnerskap. Faktabaserad förståelse av innovation
samt agil datadriven produktutveckling inom betalteknologi.
Jonas Hagströmer2015Ja/NejErfarenheter från corporate finance, investmentbolag och
styrelseuppdrag i ett flertal bolag. Bred kunskap inom finansmarknaden.
Bidrar med investerar- och aktieägarperspektiv samt kunskap om
den finansiella tjänstesektorns mekanismer och förutsättningar.
John Hedberg2023Ja/NejOmfattande erfarenhet och kunskap inom bland annat kapitalmarknad
och strategi samt från operativa positioner. Stor förståelse för Avanzas
verksamhet efter att ha följt Avanza nära under många år som VD för
Creades AB och som styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension och tidigare styrelseledamot i Avanza Fonder AB.
Linda Hellström2022Ja/JaLång erfarenhet av att skapa tillväxt genom kundcentrering
och datadriven marknadsföring på nordiska och globala företag.
Fokus på personalisering av kundmötet, kundanskaffning, lojalitet
och engagemang genom att utnyttja möjligheterna inom kunddata,
marknadsföringsteknik, nya mediakanaler och kundstrategi.
Har drivit ett antal digitala transformationsprogram inom retail,
telekom, media och finans de senaste 20 åren.
Johan Roos2020Ja/JaOmfattande erfarenhet och kunskap inom redovisning och revision.
20 år i ledande befattningar,dotterbolagsstyrelser samt operativ erfarenhet
inom bank och försäkring. Djup kunskap av att utveckla effektivitet och
tillförlitligheti bolags processer och interna kontroll, med starkt
kundfokus. Lång erfarenhet av att utveckla och säkerställa efterlevnaden
av god bolagsstyrning samt utvärdering av bolagsstrategier.
Sofia Sundström2022Ja/JaErfarenhet från att leda och effektivisera organisationer i
snabbväxande bolag inom Fintech (speciellt produkt &
utvecklingsteam och customer experience teams). Djup
domänkunskap inom Open Banking och betalmarknaden.
Bred erfarenhet av M&A och internationell expansion.
Hans Toll2014Ja/Ja20 års erfarenhet från finanssektorn med ett brett kontaktnät.
Stor förståelse för Avanzas operativa uppgifter och utmaningar
efter sin tidigare roll som vice VD i Avanza Bank. Bakgrund som
finansanalytiker och djup förståelse av och kunskap om den finansiella
tjänstesektorn, de olika aktörerna och de finansiella instrumenten.
Leemon Wu2021Ja/JaLång erfarenhet inom aktieanalys, portföljförvaltning och
investeringar samt styrelseerfarenhet från fondbolag och
digitala affärsmodeller.