Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Hållbara investeringar - beslutsstöd utifrån hållbarhetsaspekter

Vi vill att Avanza ska vara det självklara valet för den som vill spara hållbart. Vår ambition att det ska finnas ett tydligt hållbart alternativ inom varje produktområde och ett av våra hållbarhetsmål är att stärka hållbarhetsvärdet i kundernas investeringar.

Det ska vara enkelt för våra kunder att hitta och investera i hållbara val. För detta krävs att vårt utbud går att analysera utifrån olika hållbarhetskriterier och vi har genom åren utvecklat och implementerat ett antal verktyg och tillgängliggjort hållbarhetsdata på plattformen. I dagsläget främst för fonder och i fondlistan finns det möjlighet att filtrera fonder utifrån en rad hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsdatan kommer från oberoende leverantörer, främst Morningstar och Sustainalytics.

Exempel på våra beslutsstöd inom hållbarhet:

Svanenmärkningen säkrar att fonden har ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden, vilka arbetar på uppdrag av regeringen, helt utan vinst- eller branschintresse.

Hållbarhetsindikatorn är en visualisering som vi lagt in i fondlistan och där kunderna på ett tydligt och enkelt sätt kan jämföra hållbarhetsvärdet för olika fonder. Hållbarhetsvärde är ett värde mellan 0–100, där ett lägre värde betyder lägre hållbarhetsrisk. Vilket värde en fond får beror på om fonden investerar i företag som tar hänsyn till hållbarhet och redovisar sitt arbete för miljöarbete, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det är analyshuset Sustainalytics som gör bolagsanalyserna och Morningstar räknar sedan ihop detta till ett sammanvägt värde för fonden.

Morningstars hållbarhetsglober är ett annat verktyg som finns till hands för våra fondkunder.  Även detta baseras på Sustainalytics analyser vilka Morningstar sedan använder för att generera ett sammanvägt betyg. Betyget sätts utifrån hur innehaven i fonderna hanterar risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor relativt andra fonder i samma kategori. Betyget är ett till fem, där fem glober betyder bäst hållbarhetsvärde och lägst hållbarhetsrisk.

Hållbarhetsstämpeln utvecklade vi för att göra det möjligt för våra kunder att välja fonder utifrån just deras hållbarhetspreferenser. Det är ett filtreringsverktyg där kunder tar ställning till vad som är viktigt för just den personen utifrån fyra områden; Miljö & Klimat, Ifrågasatta branscher, Socialt ansvar och Ägarstyrning. På så sätt kan kunder hitta fonder som matchar de egna personliga valen.

Fondportföljanalys – I ”Min fondportföljanalys” kan kunder analysera sitt befintliga fondinnehav. Förutom branschfördelning och innehav, syns också hur många av fonderna som har låg CO2-risk och hur fondbolagen arbetar med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Hållbara investeringar