Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Hållbar organisation

Avanza verkar i en förtroendebransch och ska säkerställa god styrning och kontroll. Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald. Vi strävar också efter att skapa hållbara kontor genom en god arbetsmiljö och att minska vår resurs- och energiförbrukning.

Vi tycker det är viktigt att vara en god arbetsgivare som bidrar positivt i samhället. Vi strävar efter att vår organisation ska spegla mångfalden i det svenska samhället. Som arbetsgivare arbetar vi aktivt för frågor om jämställdhet och strävar efter en jämn könsfördelning på alla nivåer i bolaget. Vi använder en kompetensbaserad rekryteringsprocess, men arbetar även för ökad jämställdhet och mångfald ur fler perspektiv.

Vi arbetar aktivt i olika kanaler för att bredda utbudet av kandidater i våra rekryteringar och för att attrahera nya talanger till teknikbranschen, bland annat genom:

  • Dutchess Sweden, ett kvinnligt nätverk för javautvecklare
  • IGE Day för att sprida teknikintresset bland unga kvinnor
  • Female digital engineer, ett program för kvinnliga civilingenjörer som vill driva och forma digitaliseringen

För att lyckas med våra hållbarhetsambitioner är det viktigt att våra medarbetare känner engagemang kring dessa frågor.

Vi ska vara en klimatsmart organisation med koll på vårt eget ekologiska fotavtryck. Att minimera vår klimatpåverkan är en viktig del i hållbarhetsarbetet, även om vi som digital bank har en relativt liten påverkan. Vi strävar efter att göra hållbara inköp och skapa hållbara kontor genom god arbetsmiljö och låg resurs- och energiförbrukning.

Hållbara organisationer