Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Begränsad påverkan på miljön

Vi ska vara en klimatsmart organisation med koll på vårt ekologiska avtryck. Varje år görs en klimatanalys som mäter vårt klimatavtryck i form av tjänsteresor, elektricitet, kontorsmaterial och inköpt material etc. Vår strävan är att bli klimatpositiva genom att minska vårt eget klimatavtryck och klimatkompensera för resten.

Vi har inga bankkontor och merparten av kommunikationen med våra kunder sker digitalt. Den dagliga verksamheten kräver inga transporter och ett begränsat antal resor. Vi strävar efter att göra hållbara inköp samt skapa hållbara kontor genom god arbetsmiljö och låg resurs- och energiförbrukning.

Klimatanalysen görs med hjälp av ett oberoende analysverktyg och baseras på beräkningsmetodiken i Green-house Gas Protocol (GHG Protocol). Metodiken rekommenderas av Global Reporting Initiative (GRI). Årets resultat bekräftar en begränsad miljöpåverkan.