Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bolagsstyrning

Kunder, medarbetare och omvärld ska känna sig trygga i hur vi agerar och varför samt att vi styr vår verksamhet på bästa sätt och enligt de lagar och regler vi står under.

Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och som ett publikt och noterat svenskt bolag styrs verksamheten av ett antal lagar och regler, däribland aktiebolagslagen, Nasdaqs regelverk för emittenter samt International Financial Reporting Standards (IFRS). Verksamheten bedrivs under Finansinspektionens tillsyn, vilket innebär ett strikt tillämpande av olika ekonomiska och etiska regler och riktlinjer som grundar sig på inspektionens föreskrifter, EU-regelverk, Fondhandlarföreningens riktlinjer samt svensk lag.