Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Hållbarhetsredovisning

Avanzas hållbarhetsrapport är en viktig del i att öppet och balanserat förmedla vår ståndpunkt, våra aktiviteter och resultat inom väsentliga områden.

Hållbarhetsrapporten är integrerad i årsredovisningen och upprättat enligt GRI Standards samt GRI:s särskilda riktlinjer för branschen (Financial Services Sector Supplement) enligt nivån Core.

Läs den senaste här, övriga hittar du under Årsredovisningar och delårsrapporter.

Hållbarhetsrapport 2022

Image removed