Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Utbilda och utmana

Vi vill vara den självklara partnern för den som vill lära sig mer om privatekonomi och hållbart sparande.

Våra oberoende sparekonomer slår vakt om spararnas intressen och utmanar etablerade strukturer som inte fullt ut gynnar konsumenterna. Genom att utbilda, driva opinion och utmana vill vi skapa möjligheter för fler människor att stärka sin ekonomiska egenmakt och inspirera till att en ökad andel av sparkapitalet investeras i hållbara produkter. Vårt mål är att vara en tydlig röst i opinionen om hållbart sparande och driva på utvecklingen mot en hållbar finansmarknad.

Vi vill väcka intresse och engagemang för sparande och hållbara val genom olika medier och utbildning. Våra gratis utbildningar bidrar till att fler människor ges möjlighet att öka sitt ekonomiska välstånd och skapa en trygg framtid. På sajten utbildar och inspirerar vi bland annat genom Avanzabloggen, Avanzapodden och Avanza Akademin, som också har egna sektioner för att spara hållbart.

Att bidra till ökad jämställdhet inom sparande är centralt för vårt hållbarhetsarbete. Det är fortfarande fler män än kvinnor som investerar i aktier och fonder. Vi arbetar aktivt med att nå ut till fler kvinnor och främja kvinnors sparande. Vi anordnar även sparträffar för kvinnor och nyanlända akademiker.

I en tid då många hamnar i skuldfällor är kunskap och insikter om privatekonomi avgörande. Vi är med i programrådet till nätverket Gilla din ekonomi. Ett nätverk som samordnas av Finansinspektionen och som syftar till att genom olika informations- och utbildningsinsatser sprida kunskap om privatekonomi.

Några exempel:

#Sparahållbart i bloggen – Ett smidigt sätt att hitta spännande och inspirerande blogginlägg om hållbart sparande. Blogginläggen är uppmärkta med #sparahållbart

#tjejersomsparar i bloggen – Ett initiativ för att öka jämställdheten och andelen kvinnliga sparare genom att kvinnor skriver blogginlägg inom området sparande.

Spara hållbart i Avanza Akademin – Ett helt kapitel där våra kunder kan läsa och lära om hur man sparar hållbart.

#pensionsupproret – Påvisar orättvisor som inte gagnar konsumenten

Utmana och utbilda