Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Utbilda och utmana - folkbildning inom privatekonomi och sparande

Vi vill vara den självklara partnern för den som vill lära sig mer om privatekonomi och om sparande med hållbarhetsfokus. Vi arbetar målmedvetet för att öka jämställdheten på sparmarknaden.

Vi har sedan start arbetat för lägre priser och ökad transparens på finansmarknaden, samt med folkbildning inom privatekonomi. Vår övertygelse är att vi genom att utbilda, och inspirera, bidrar till att fler människor har möjlighet att stärka sin ekonomiska egenmakt och till att en ökad andel av sparkapitalet investeras med ett hållbarhetstänk. Därtill vill vi driva på utvecklingen mot en jämställd finansmarknad.

Våra sparekonomer slår vakt om spararnas intressen och utmanar etablerade strukturer som inte fullt ut gynnar konsumenterna. På sajten utbildar och inspirerar vi bland annat genom Avanzapodden, Avanzabloggen och Avanza Akademin. I alla dessa forum arbetar vi med inkluderande språk och med ett fokus på hållbarhet och jämställdhet. På bloggarna och i podden finns tätt uppdaterade inlägg om privatekonomiska frågor, om läget på börsen, om hur man kommer i gång med ett sparande, samt information om nya funktioner på plattformen. I akademin hjälper vi spararna kring hur de ska tänka när de väljer aktier, fonder och andra värdepapper samt hur man bygger olika typer av portföljer. Här finns även svar på frågor avseende skatt och deklaration. Avanza har också släppt två ljudböcker i privatekonomi, Sparskolan och Aktieskolan, i samarbete med Storytels förlagsverksamhet, vilka rönt stort intresse.

Att bidra till ökad jämställdhet inom sparande är centralt för vårt hållbarhetsarbete och ökad jämställdheten i sparandet är ett av våra tre övergripande hållbarhetsmål.  Vi arbetar aktivt med att nå ut till bredare målgrupper och för att främja kvinnors sparande. Intresset för aktier hos kvinnor ökar men fortfarande är sex av tio aktieägare män.

Exempel på vad vi gör vi på området

  • Arbetar med att skapa opinion i frågan genom att regelbundet publicera statistik kring sparskillnaderna mellan könen, både avseende kunder hos Avanza och på nationell nivå.
  • Drivande i att ett nätverk upprättats mellan bransch och myndigheter för kunskapsutbyte och diskussion kring åtgärder för att få fler kvinnor att komma igång med sitt sparande. I nätverkets regi bedrivs en föreläsningsturné med målet att sprida sparkunskap.
  • Riktade kampanjer i traditionell media, poddar och sociala medier som når framför allt kvinnor i syfte att inspirera och motivera kring sparande.
  • Starterbjudandet, där avgifterna skickas tillbaka till kund på sparanden under 50 000 kronor – utnyttjas till större del av kvinnor.

 I en tid då många hamnar i skuldfällor är kunskap och insikter om privatekonomi avgörande. Vi är med i programrådet till Nationella nätverket för finansiell folkbildning som samordnas av Finansinspektionen. Det syftar till att genom olika informations- och utbildningsinsatser sprida kunskap om privatekonomi.

Utmana och utbilda