Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman.

I bolagsordningen anges bolagets verksamhet, aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt styrelsens sammansättning med mera.

Bolagsordning antagen den 31 mars 2022