Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Balansräkningar

Femårsöversikt, MSEK

 2023-12-312022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
Tillgångar
Tillgodohavanden hos centralbanker8 6304 9152 9391 4281 340
Belåningsbara statsskuldförbindelser4 6988022 523245-
Utlåning till kreditinstitut2 5992 0522 5082 2721 766
Utlåning till allmänheten19 58319 25920 30016 28713 106
Obligationer31 19531 78925 85425 57219 782
Aktier och andelar1542372372440
Aktier och andelar i intresseföretag----108
Tillgångar i försäkringsrörelsen213 713180 337218 990155 931116 369
Övriga tillgångar1 8811 6995 7312 7963 471
Summa tillgångar282 453241 091 279 082204 775155 942
Skulder
Inlåning från allmänheten61 72854 30853 65943 98736 400
Skulder i försäkringsrörelsen213 715180 339218 992155 933116 370
Övriga skulder1 1781 4931 7321 6831 128
Efterställda skulder----100
Summa skulder276 621236 140 274 382201 603153 997
Eget kapital5 8324 9514 7003 1721 945
Summa skulder och eget kapital282 453241 091 279 082204 775155 942