Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Balansräkningar

Femårsöversikt, MSEK

 2020-12-312019-12-312018-12-31 2017-12-312016-12-31 
Tillgångar   
Tillgodohavanden hos centralbanker1 4281 3402 907
Belåningsbara statsskuldförbindelser245----
Utlåning till kreditinstitut2 2721 7669141 7311 583
Utlåning till allmänheten16 28713 10610 3399 5078 175
Obligationer25 57219 78216 95814 42013 244
Aktier och andelar24401225
Aktier och andelar i intresseföretag-108116
Tillgångar i försäkringsrörelsen155 931116 36986 45786 04175 934
Övriga tillgångar2 7963 4714 4494 3991 675
Summa tillgångar204 775155 942122 138116 120100 616
   
Skulder   
Inlåning från allmänheten43 98736 40033 31727 90122 832
Skulder i försäkringsrörelsen155 933116 37086 45886 04175 934
Övriga skulder1 6831 128650651443
Efterställda skulder-1001009999
Summa skulder201 603153 997120 524114 69399 308
   
Eget kapital3 1721 9451 6141 4271 308
   
Summa skulder och eget kapital204 775155 942122 138116 120100 616