På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Balansräkningar

Femårsöversikt, MSEK

 2019-12-312018-12-31 2017-12-312016-12-31 2015-12-31
Tillgångar    
Tillgodohavanden hos centralbanker1 3402 907
Belåningsbara statsskuldförbindelser----250
Utlåning till kreditinstitut1 7669141 7311 5831 701
Utlåning till allmänheten13 10610 3399 5078 1756 540
Obligationer19 78216 95814 42013 24411 850
Aktier och andelar012250
Aktier och andelar i intresseföretag108116
Tillgångar i försäkringsrörelsen116 36986 45786 04175 93466 566
Övriga tillgångar3 4714 4494 3991 6751 714
Summa tillgångar155 942122 138116 120100 61688 621
    
Skulder    
Inlåning från allmänheten36 40033 31727 90122 83220 446
Skulder i försäkringsrörelsen116 37086 45886 04175 93466 566
Övriga skulder1 128650651443384
Efterställda skulder100100999999
Summa skulder153 997120 524114 69399 30887 495
    
Eget kapital1 9451 6141 4271 3081 126
    
Summa skulder och eget kapital155 942122 138116 120100 61688 621