Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Balansräkningar

Femårsöversikt, MSEK

 2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31 2017-12-31
Tillgångar  
Tillgodohavanden hos centralbanker2 9391 4281 3402 907
Belåningsbara statsskuldförbindelser2 523245---
Utlåning till kreditinstitut2 5082 2721 7669141 731
Utlåning till allmänheten20 30016 28713 10610 3399 507
Obligationer25 85425 57219 78216 95814 420
Aktier och andelar2372440122
Aktier och andelar i intresseföretag--108116
Tillgångar i försäkringsrörelsen218 990155 931116 36986 45786 041
Övriga tillgångar5 7312 7963 4714 4494 399
Summa tillgångar279 082204 775155 942122 138116 120
  
Skulder  
Inlåning från allmänheten53 65943 98736 40033 31727 901
Skulder i försäkringsrörelsen218 992155 933116 37086 45886 041
Övriga skulder1 7321 6831 128650651
Efterställda skulder--10010099
Summa skulder274 382201 603153 997120 524114 693
  
Eget kapital4 7003 1721 9451 6141 427
  
Summa skulder och eget kapital279 082204 775155 942122 138116 120