Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Balansräkningar

Femårsöversikt, MSEK

 2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31 
Tillgångar 
Tillgodohavanden hos centralbanker4 9152 9391 4281 3402 907
Belåningsbara statsskuldförbindelser8022 523245--
Utlåning till kreditinstitut2 0522 5082 2721 766914
Utlåning till allmänheten19 25920 30016 28713 10610 339
Obligationer31 78925 85425 57219 78216 958
Aktier och andelar23723724401
Aktier och andelar i intresseföretag---108116
Tillgångar i försäkringsrörelsen180 337218 990155 931116 36986 457
Övriga tillgångar1 6995 7312 7963 4714 449
Summa tillgångar241 091 279 082204 775155 942122 138
 
Skulder 
Inlåning från allmänheten54 30853 65943 98736 40033 317
Skulder i försäkringsrörelsen180 339218 992155 933116 37086 458
Övriga skulder1 4931 7321 6831 128650
Efterställda skulder---100100
Summa skulder236 140 274 382201 603153 997120 524
 
Eget kapital4 9514 7003 1721 9451 614
 
Summa skulder och eget kapital241 091 279 082204 775155 942122 138