Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Avanza Pension utövar ingen egen förvaltning, med undantag för viss utlåning av värdepapper, och tillhandahåller inte personlig rådgivning. Alla investeringsbeslut fattas av försäkringstagaren, den försäkrade eller annan placeringsberättigad. Avanza Pension beaktar inte eventuella negativa konsekvenser av dessa investeringsbeslut.